Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Studien kartlägger litteraturämnen i kandidatuppsatser och avhandlingar i romanska språk i Sverige under tidsperioden 2000-2016. Syftet är att belysa olika litteraturers roll och (o)synliggörande i självständiga arbeten. Ansatsen är deskriptiv och ämnar identifiera mönster och tendenser i materialet. Dessa mönster ska ligga till grund för fördjupade studier av områden med utvecklingspotential i de enskilda romanska språken, i grundutbildning såväl som på avancerad nivå. Materialet är valt för att fånga övergången från grundnivå till forskarnivå i utbildningen. Hypotesen som studien avser att undersöka formuleras av att uppsatser och avhandlingar speglar både undervisningens innehåll och studenters egna intressen. Hur orienterar sig studenters självständiga arbeten med avseende på reproduktion av givna traditioner och/eller innovativa ämnesval? Genom de för språken gemensamma analyskriterierna kön, epok, genre och ursprung visar de övergripande resultaten att manliga författare - företrädesvis vita och döda - starkt dominerar ämnesvalen, att 1900-talet har en stark ställning som epok, att prosagenren, underförstått romanen, är det vanligaste valet samt att franskan och italienskan för fram författarskap från Frankrike och Italien, medan spanskan och portugisiskan uppvisar större internationell bredd, med författarskap från både Latinamerika och den afrikanska kontinenten. Studien ger en inblick i möjliga datainsamlingsmetoder samt ger exempel på hur man i forskning kan presentera kvantitativa data i syfte att belysa mönster, för att därigenom få syn på förbättringsområden inom högre utbildning i romanska språk.

Details

Authors
  • Ingela Johansson
  • Ylva Lindberg
  • Mickaëlle Cedergren
  • Chatarina Edfeldt
  • Cecilia Schwartz
Organisations
External organisations
  • Jönköping University
  • Stockholm University
  • Dalarna University
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • General Language Studies and Linguistics
  • Educational Sciences

Keywords

Original languageSwedish
Title of host publicationLitteraturdidaktik
Subtitle of host publicationSpråkämnen i samverkan
EditorsYlva Lindberg, Anette Svensson
Place of PublicationStockholm
PublisherNatur och kultur
Chapter10
Pages200-228
Number of pages28
ISBN (Print)978-91-27-82688-5
Publication statusPublished - 2020 May 4
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes