Vindkraftsutbyggnaden - vem bestämmer och baserat på vilken kunskap?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{b6d3d6bed454439dacaffca2bfd6834c,
title = "Vindkraftsutbyggnaden - vem best{\"a}mmer och baserat p{\aa} vilken kunskap?",
abstract = "R{\"a}ttssociologen Stefan Larsson tecknar vad han kallar en tankekarta runt beslutsprocesser och fr{\aa}gan om vem som best{\"a}mmer om vindkraften och p{\aa} vilken kunskapsgrund detta g{\"o}rs. N{\"a}r det g{\"a}ller beslutshierarkier beskriver Stefan Larsson vindkraftsutbyggnaden som en naturlig konflikt mellan nationella och lokala perspektiv, men menar att det {\"a}r just kunskapstyperna som missas i debatten. Det {\"a}r n{\"a}mligen viktigt att skilja p{\aa} den typ som har att g{\"o}ra med expertkunskap, som {\"a}r av kalkylerande och optimerande karakt{\"a}r, och d{\"a}rf{\"o}r ofta antar ett top-down-perspektiv, och den typ som {\"a}r har sin bas i v{\"a}rdegrunder som kommuniceras fram, vilket f{\"o}rvisso oftare kan ses i en lokal kontext i vilken de nationella besluten m{\aa}ste implementeras.",
keywords = "r{\"a}ttssociologi, best{\"a}mmande, kunskap, tankekarta, 3G, vindkraft, landskapsplanering, landskapsreglering, pr{\"o}vningssystem, Plan- och bygglagen, Milj{\"o}balken, PBL, planeringjuridik, wicked problems.",
author = "Stefan Larsson",
year = "2011",
language = "svenska",
volume = "11",
publisher = "Ljudmilj{\"o}centrum vid Lunds universitet",
pages = "23--34",
editor = "Frans Mossberg",
booktitle = "Buller i bl{\aa}sv{\"a}der",

}