Virtuella rollmodeller och androgynitetens potential

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{28dfbc5408c3489680fecea58a83012c,
title = "Virtuella rollmodeller och androgynitetens potential",
abstract = "Virtuella karakt{\"a}rer, det vill s{\"a}ga mer eller mindre m{\"a}nniskoliknande och interaktiva datorgenererade figurer, har sedan l{\"a}nge f{\"o}rekommit i datorspel. P{\aa} senare {\aa}r har de {\"a}ven blivit allt vanligare i digitala l{\"a}rmilj{\"o}er. De upptr{\"a}der d{\"a}r i form av virtuella instrukt{\"o}rer, coacher, rollspelskarakt{\"a}rer, l{\"a}rkompanjoner och avatarer (alter egos) i pedagogiskt material fr{\aa}n f{\"o}rskola till h{\"o}gskola likv{\"a}l som i specialistutbildningar. I bredare pedagogiska sammanhang tr{\"a}ffar man p{\aa} dem i egenskap av till exempel virtuella r{\aa}dgivare och informat{\"o}rer. Sk{\"a}len till att anv{\"a}nda virtuella pedagogiska karakt{\"a}rer kan variera och i Gulz (2004) ges en {\"o}versikt samt kritisk diskussion av olika m{\"o}jliga pedagogiska vinster. Veletsianos Scharber & Doering (2008) f{\"o}rdjupar den kritiska diskussionen i en artikel med titeln ”N{\"a}r sex, droger och v{\aa}ld kommer in i klassrummet: Konversation mellan ungdomar och en kvinnlig pedagogisk agent”. Den analys de presenterar av loggade konversationer visar en kraftig diskrepans mellan pedagogisk intention, {\aa} ena sidan, och vardaglig praktik d{\"a}r elever interagerar med virtuella pedagogiska karakt{\"a}rer, {\aa} andra sidan. Former av interaktion, kommunikation och spr{\aa}kbruk, som normalt {\"a}r otill{\aa}tna och f{\"o}rekom sparsamt i de aktuella klassrummen, gjorde h{\"a}r ett intr{\"a}de p{\aa} bred front. I denna text kommer vi emellertid att titta n{\"a}rmare p{\aa} pedagogiska m{\"o}jligheter. Specifikt fokuserar vi p{\aa} f{\"o}ljande fr{\aa}ga: ”Kan virtuella pedagogiska karakt{\"a}rer vara ett redskap f{\"o}r att erbjuda alternativa kulturella bilder inom omr{\aa}den med starka genusassociationer som till exempel ingenj{\"o}rsutbildning och datorteknik?” Innan vi g{\aa}r in p{\aa} huvudtemat inleder vi med att presentera en begreppslig och temam{\"a}ssig bakgrund till den kommande analysen och diskussionen kring kulturella bilder, rollmodeller och genusproblematik.",
keywords = "androgynitet, digitala l{\"a}rmilj{\"o}er, rollmodeller, virtuella karakt{\"a}rer, SOTL",
author = "Agneta Gulz and Magnus Haake",
year = "2009",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7331-251-6",
volume = "L{\"a}rande och IT ; 5",
publisher = "Carlsson Bokf{\"o}rlag",
pages = "139--164",
editor = "Jonas Linderoth",
booktitle = "Individ, teknik och l{\"a}rande",

}