What’s in it for me? Co-creation mellan studenter, lärare och bibliotekarier i skapandet av e-lärojekt

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

De senaste åren har medskapande och e-lärande inom högre utbildning uppmärksammats i den pedagogiska diskursen. Forskning visar att studenters möjlighet att själv påverka undervisningens form och innehåll kan leda till ökat engagemang och bättre djupinlärning. Medskapande kan vara ett sätt att nå dit.I detta paper presenteras ett skandinaviskt utvecklingsprojekt med målsättning att stötta studenternas självständiga informationshantering och lärprocess. Lärare, studenter och bibliotekarier vid universiteten i Lund, Århus och Bergen har tillsammans utvecklat aktiverande e-lärobjekt som i en ämneskontext stödjer studenterna i deras förståelse för och användning av informationskompetens. Informationskompetens kan kort beskrivas som förmågan att finna, använda och kritiskt förhålla sig till information. Att arbeta med e-lärobjekt har varit naturligt då e-lärande ökar studenternas flexibilitet i tid och rum och kan användas för att skapa aktivitet i och utanför klassrummet.Medskapande har varit dominerande i projektet för att fånga upp vilka aspekter av informationskompetens som studenter behöver fördjupad förståelse av. De tre aktörernas olika infallsvinklar har möjliggjort skapandet av e-lärobjekt som är ämnesrelevanta, integrerade i utbildningen samt möter studenternas verkliga behov.Utifrån erfarenheter från utvecklingsprojektet och aktuell forskning exemplifierar och problematiserar vi några av de fördelar och utmaningar medskapande kan ge upphov till. Vad ger medskapande för mervärde och för vem? Är alla välkomna som medskapare?

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences

Keywords

Original languageSwedish
Title of host publicationOm samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten.
Subtitle of host publicationProceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017
Pages12-19
Number of pages7
Publication statusPublished - 2018
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventLunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017 - Lunds universitet, LUX, Lund, Sweden
Duration: 2017 Nov 232017 Nov 23
http://www.ahu.lu.se/utveckling/konferenser/utvecklingskonferens-17/

Conference

ConferenceLunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017
CountrySweden
CityLund
Period2017/11/232017/11/23
Internet address