Yttrande över remissen: En ny Riksbankslag (SOU 2019:46)

Research output: Other contributionMiscellaneous

Bibtex

@misc{8a393597e78c4ab0abe9733707294e1e,
title = "Yttrande {\"o}ver remissen: En ny Riksbankslag (SOU 2019:46)",
abstract = "Lunds universitet har uppmanats att ge synpunkter p{\aa} rubricerad remiss. Universitetet l{\"a}mnar h{\"a}r f{\"o}ljande kommentarer vilka har utarbetats vid Ekonomih{\"o}gskolan vid Lunds universitet av docent Fredrik N G Andersson och professor emeritus Lars Jonung. Inflationsm{\aa}let inf{\"o}rdes f{\"o}r {\"o}ver 25 {\aa}r sedan. Villkoren f{\"o}r att bedriva penningpolitik har f{\"o}r{\"a}ndrats p{\aa} ett omv{\"a}lvande s{\"a}tt under detta kvartssekel. Konsekvenserna av det nya ekonomiska landskapet f{\"o}r penningpolitiken kr{\"a}ver en omfattande analys. Lunds universitet anser att Riksbankskommitt{\'e}n har blundat f{\"o}r dessa f{\"o}r{\"a}ndringar. Det saknas en fullgod analys av centrala penningpolitiska fr{\aa}gor som blivit aktuella sedan b{\"o}rjan av 1990-talet. Kommitt{\'e}n har passivt n{\"o}jt sig med att kodifiera den praxis som Riksbanken p{\aa} egen hand har utarbetat under senare tid. Kommitt{\'e}n st{\"a}ller inte de kritiska och centrala fr{\aa}gor som en offentlig utredning m{\aa}ste st{\"a}lla f{\"o}r att uppr{\"a}tth{\aa}lla den svenska kvalitetstraditionen inom utredningsv{\"a}sendet.Lunds universitet anser d{\"a}rf{\"o}r att utredningen snarast b{\"o}r g{\"o}ras om. Universitetet ser betydande risker om utredningen f{\aa}r l{\aa}sa in Riksbanken i en tv{\aa}ngstr{\"o}ja d{\"a}r den inte har m{\"o}jlighet att anpassa penningpolitiken efter dagens och framtidens ekonomiska f{\"o}ruts{\"a}ttningar. Nuvarande riksbankslag b{\"o}r g{\"a}lla fram till dess en f{\"o}ruts{\"a}ttningsl{\"o}s och djupg{\aa}ende ekonomisk analys hargenomf{\"o}rts av m{\"o}jligheten att bedriva penningpolitik i en liten {\"o}ppen ekonomi som den svenska i dagens och framtidens globaliserade v{\"a}rld.",
keywords = "penningpolitik, Riksbank, Riksbanksutredningen, SOU, inflation, finansiell stabilitet",
author = "Andersson, {Fredrik N G} and Lars Jonung",
year = "2020",
month = "4",
day = "16",
language = "svenska",
publisher = "Ekonomih{\"o}gskolan, Lunds Universitet",
type = "Other",

}