Yttrande över SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”

Research output: Other contributionMiscellaneous

Abstract

Remissvaret utgår från utredningens sammanfattning och kommenterar under ett urval av dess rubriker. Under varje rubrik i sammanfattningen ger vi våra syn-punkter.
Vi har valt att inte kommentera utredningens enskilda förslag till förändrad lag-stiftning, utan istället kommentera utifrån sammanfattningen av utredningen. An-ledningen är att vi inte anser att utredningen håller en sådan kvalitet att den kan utgöra underlag för ändringar i lagstiftningen. Den brister i både den empiriska analysen och i analysen av maktbalansen under nuvarande, och tidigare, lagstiftning. Det finns alltså ingen anledning att kommentera effekterna av enskilda för-slag till lagförändringar då utredningen inte bör resultera i några lagförslag överhuvudtaget.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences
Original languageSwedish
Number of pages5
Publication statusUnpublished - 2019 Jan
Publication categoryPopular science

Total downloads

No data available

Related projects

View all (1)