Yttrande över SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”

Research output: Other contributionMiscellaneous

Bibtex

@misc{1ba9431f13864434aec86f5e0be56dc4,
title = "Yttrande {\"o}ver SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”",
abstract = "Remissvaret utg{\aa}r fr{\aa}n utredningens sammanfattning och kommenterar under ett urval av dess rubriker. Under varje rubrik i sammanfattningen ger vi v{\aa}ra syn-punkter.Vi har valt att inte kommentera utredningens enskilda f{\"o}rslag till f{\"o}r{\"a}ndrad lag-stiftning, utan ist{\"a}llet kommentera utifr{\aa}n sammanfattningen av utredningen. An-ledningen {\"a}r att vi inte anser att utredningen h{\aa}ller en s{\aa}dan kvalitet att den kan utg{\"o}ra underlag f{\"o}r {\"a}ndringar i lagstiftningen. Den brister i b{\aa}de den empiriska analysen och i analysen av maktbalansen under nuvarande, och tidigare, lagstiftning. Det finns allts{\aa} ingen anledning att kommentera effekterna av enskilda f{\"o}r-slag till lagf{\"o}r{\"a}ndringar d{\aa} utredningen inte b{\"o}r resultera i n{\aa}gra lagf{\"o}rslag {\"o}verhuvudtaget.",
author = "Ingemar Bengtsson and Fredrik Kopsch and Malin Sj{\"o}strand and Fredrik Warnquist and Eric Nor{\'e}n and Anna Treschow",
year = "2019",
month = "1",
language = "svenska",
type = "Other",

}