LUM - Arkivet

LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 5 1996

Kvalitetsinsändare: Sätt lärandet i centrum

Ett av målen för Lunds universitets kvalitetsutvecklingsarbete är att "sätta studenten i centrum". Det är naturligtvis en viktig aspekt av utbildningskvaliteten - men är det den viktigaste?
Utbildningskvalitet är mångdimensionell och konstitueras åtminstone av vetenskapliga, pedagogiska, administrativa och sociala kvaliteter. Det tycks mig emellertid som om det studentcentristiska perspektivet leder till en, kanske oavsiktlig, fokusering på utbildningens administrativa och sociala kvaliteter. Att studenter saknar vital information om sina kurser, får bristfällig studievägledning och alltför länge får vänta på sina examina-tionsresultat, är självfallet indikationer på brister i utbildningens administ-rativa och sociala kvaliteter.
Till syvende og sidst varierar dock utbildningskvaliteten som helhet med utbildningens vetenskapliga och pedagogiska kvaliteter. Det är i allra högsta grad befogat att reflektera över vad och hur studenterna lär. Ännu kan vi nämligen inte falsifiera utbildningsforskarna Postman & Wein-gartners påstående att det kännetecknande för våra utbildningsmiljöer är att "elevernas verksamhet begränsas till det partiella och tillfälliga memorerandet av någon annans svar på någon annans frågor". Därför finns det anledning att sätta studentens lärande snarare än studenten i centrum för kvalitetsutvecklingsarbetet.
ANDERS PERSSON
fil.dr, studierektor
inom grundutbildningen i sociologi


Dokumentet upprättat 1996-04-25