Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsinfrastrukturer
  • Forskningsrelaterade aktiviteter
  • Priser och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

65276 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

17684 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

15347 download(s)
Sarwar, F., 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

15003 download(s)
Ekberg, K., 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

14471 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

365 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

357 download(s)
Åkesson, P., 2005, Lund University. 29 s. (Research Reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University; vol. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

210 download(s)
Carys Egan-Wyer, 2019 okt 25, Lund: Lund University (Media-Tryck). 209 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

209 download(s)
Ekberg, K., 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

194 download(s)
Ingar Brinck, 2001, (Unpublished) Lund Philosophy Preprints, 29 s.

Forskningsoutput: Working paper

2734 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

845 download(s)
Åkesson, P., 2005, Lund University. 29 s. (Research Reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University; vol. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

775 download(s)
737 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

727 download(s)
Palla, L., 2011, 184 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

28776 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

11134 download(s)
Sarwar, F., 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

7894 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

7549 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

7353 download(s)
Alftberg, Å., 2012, Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se