Statistik och information om forskningsportalen

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet med en stor bredd av forskningsområden. I forskningsportalen hittar du samlad information om:

  • Våra forskare
  • Forskningsoutput (t ex publikationer), med fulltext där det finns tillgängligt
  • Forskningsprojekt (beskrivning av projekten, deltagare osv)
  • Forskningsinfrastrukturer
  • Forskningsrelaterade aktiviteter
  • Priser och utmärkelser
  • Organisatoriska enheter (Fakulteter, institutioner, forskargrupper osv)

Portalen öppnades i maj 2016 och innehållet fylls på successivt. Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822.

Registrerad forskningsoutput

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Mest nedladdad forskningsoutput

55314 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

15436 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

13351 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

12761 download(s)
Kristoffer Ekberg, 2016 nov 18, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

11377 download(s)
Sarwar, F., 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

607 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

211 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

182 download(s)
Ludwig Qvarnström (red.), 2018, Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 250 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences ; vol. 18)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

143 download(s)
Alftberg, Å., 2012, Lunds universitet. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

138 download(s)
Persson, B., 1999, Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola. 71 s. (Rapport TVBM; vol. 3088)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

2157 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

992 download(s)
Brade, L. H., 2017, 357 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

925 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

880 download(s)
Sarwar, F., 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

659 download(s)
Louise Bringselius, 2017 okt 30, 2 red. Stockholm: Tillitsdelegationen. 30 s. (Samtal om tillit i styrning)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

26896 download(s)
Tullgren, C., 2004, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

10858 download(s)
Sarwar, F., 2011, Department of Psychology, Lund University. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

8271 download(s)
Dabaieh, M., 2014, [Publisher information missing]. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

6381 download(s)
Brante, T., 2009, Vetenskap för profession. Maria, L. (red.). Högskolan i Borås, s. 15-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

5505 download(s)
Gustafsson, M., 2016 okt 6, Lund: MediaTryck Lund. 926 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Registrerade projekt

Ingen tillgänglig data
Ingen tillgänglig data

Information

Nedladdningsstatistiken är giltig fr o m 20160822 då portalen öppnade externt.

Frågor om portalen?

Externa besökare, kontakta: karolina.widell@fs.lu.se

LU-anställda: kontakta servicedesk@lu.se