Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

Detaljer

Titel Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Redaktör för tidskriften 1999-2007, redaktionsmedlem - 2018
Dato/periode

19992018

Relaterade organisationer
Redaktör för tidskriften 1999-2007, redaktionsmedlem - 2018
19992018