Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning AAS-16-0654
Dato/periode

2017 maj 18

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
Relaterade organisationer
2017 maj 18

Tidskrift

TidskriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Förkortning TitelActa anaesthesiologica Scandinavica
Issn0001-5172