Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2008

Relaterade organisationer
2008

Tidskrift

TidskriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Förkortning TitelActa anaesthesiologica Scandinavica
Issn0001-5172