Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning 52 referee-uppdrag hittills 1988 (1), 1990 (3), 1991 (2), 1994 (2), 1995 (3), 1999 (2), 2000 (4), 2001(5), 2002 (3), 2003 (1), 2004 (3),

2006 (1) , 2007 (3), 2008 (4), 2009 (4), 2010 (2), 2011(2), 2013 (2), 2015 (2), 2016 (2), 2017 (1)


Dato/periode

1988

Relaterade organisationer
52 referee-uppdrag hittills 1988 (1), 1990 (3), 1991 (2), 1994 (2), 1995 (3), 1999 (2), 2000 (4), 2001(5), 2002 (3), 2003 (1), 2004 (3),

2006 (1) , 2007 (3), 2008 (4), 2009 (4), 2010 (2), 2011(2), 2013 (2), 2015 (2), 2016 (2), 2017 (1)


1988

Tidskrift

TidskriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Förkortning TitelActa anaesthesiologica Scandinavica
Issn0001-5172