American Economic Journal: Applied Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel American Economic Journal: Applied Economics (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
Relaterade organisationer
2018 → …

Tidskrift

TidskriftAmerican Economic Journal: Applied Economics
Förkortning TitelAEJ: Applied Economics
Issn1945-7782