Applied Economics Letters (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Applied Economics Letters (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
Relaterade organisationer
2018 → …

Tidskrift

TidskriftApplied Economics Letters
Förkortning TitelApplied economics letters
Issn1466-4291