Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2020 → …

Relaterade organisationer