Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2016 jan 12017 jan 1

Relaterade organisationer
2016 jan 12017 jan 1