Aslib Journal of Information Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Aslib Journal of Information Management (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Peer review
Dato/periode

2020 jan 31

Relaterade organisationer
Peer review
2020 jan 31

Tidskrift

TidskriftAslib Journal of Information Management
Förkortning TitelASLIB PROC.
Issn2050-3806