Aslib Journal of Information Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Aslib Journal of Information Management (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Peer-review av artikel till Aslib Journal of Information Management
Dato/periode

2019 okt 10

Relaterade organisationer
Peer-review av artikel till Aslib Journal of Information Management
2019 okt 10

Tidskrift

TidskriftAslib Journal of Information Management
Förkortning TitelASLIB PROC.
Issn2050-3806