Atomic Layer Deposition and Immobilised Molecular Catalysts Studied by In and Ex Situ Electron Spectroscopy

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Atomic Layer Deposition and Immobilised Molecular Catalysts Studied by In and Ex Situ Electron Spectroscopy
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2014 feb 12019 mar 18

Relaterade organisationer
2014 feb 12019 mar 18
Examination/handledning vid
Examinand
  • Payam Shayesteh