Betygsnämnd

Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

Detaljer

Titel Betygsnämnd
Person och roll
Beskrivning I betygsnämnd för Nguyen Thanh Thuys avhandling "The Choreography of Gender in Traditional Vietnamese Music" (2019)
Dato/periode

2019 nov 19

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Konstnärlig forskning, Musik, samhälle, musiksociologi, musikpraktik, festival, live
Relaterade organisationer
I betygsnämnd för Nguyen Thanh Thuys avhandling "The Choreography of Gender in Traditional Vietnamese Music" (2019)
2019 nov 19
Examination/handledning vid
Examinand
  • Thanh Thuy Nguyen