Betygsnämnd vid doktorsdisputation

Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

Detaljer

Titel Betygsnämnd vid doktorsdisputation
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 feb 2

Relaterade organisationer
2018 feb 2
Examinand
  • Caroline Johansson