Bilder av lärare i akademin år 1950 och 1980: Deras historiska kontext, diskurser och ideologier

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Detaljer

Titel Bilder av lärare i akademin år 1950 och 1980: Deras historiska kontext, diskurser och ideologier
Person och roll
Beskrivning Trots att undervisning är en central del i högskolans uppdrag, så värderas forskning ofta högre i akademin. Dock visar historien att det inte alltid har varit så. Utifrån antagandet att expansionen av högskolan skapade nya diskurser om undervisning har vi i detta projekt fokuserat på Lunds universitet och frågat oss: Vilka bilder av akademiska lärare kan urskiljas år 1950 respektive 1980? Hur är bilderna relaterade till olika intressenter, genrer och ideologier kring undervisning? Vilka ideologiska spänningar kan urskiljas i högskoledebatterna under dessa två år? Med multimodal diskurshistorisk analys som metod analyserades såväl bild som text i olika typer av media (dagstidning, studenttidning, personaltidning) samt i en regeringsrapport. Resultatet visar sex identifierade diskurser om högre utbildning, som innefattar åtta bilder av läraren och fyra underliggande ideologier om undervisning åren 1950 och 1980. Illustrativt visar vi hur dessa komponenter är relaterade till varandra och hur lärarbilderna beror på sin historiska kontext.
Dato/periode

2021 maj 19

Relaterade organisationer
Trots att undervisning är en central del i högskolans uppdrag, så värderas forskning ofta högre i akademin. Dock visar historien att det inte alltid har varit så. Utifrån antagandet att expansionen av högskolan skapade nya diskurser om undervisning har vi i detta projekt fokuserat på Lunds universitet och frågat oss: Vilka bilder av akademiska lärare kan urskiljas år 1950 respektive 1980? Hur är bilderna relaterade till olika intressenter, genrer och ideologier kring undervisning? Vilka ideologiska spänningar kan urskiljas i högskoledebatterna under dessa två år? Med multimodal diskurshistorisk analys som metod analyserades såväl bild som text i olika typer av media (dagstidning, studenttidning, personaltidning) samt i en regeringsrapport. Resultatet visar sex identifierade diskurser om högre utbildning, som innefattar åtta bilder av läraren och fyra underliggande ideologier om undervisning åren 1950 och 1980. Illustrativt visar vi hur dessa komponenter är relaterade till varandra och hur lärarbilderna beror på sin historiska kontext.
2021 maj 19

Evenemang (Konferens)

TitelForskning om Högre Utbildning
Förkortning TitelFHU2021
Period2021/05/192021/05/20
Webbadress (URL)
PlatsÖrebro University
OrtÖrebro
LandSverige
IgenkänningsgradNationellt evenemang