Biologer hjälper bönder att klara torkan bättre

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Detaljer

Titel Biologer hjälper bönder att klara torkan bättre
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 jul 17

Relaterade organisationer
  • Sveriges Television (SVT)
2018 jul 17

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnSveriges Television (SVT)
AkronymSVT