Biträdande handledning

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Biträdande handledning
Person och roll
Beskrivning Jag är biträdande handledare åt Shirley Chan
Dato/periode

2020 sep 12024 aug 1

Relaterade organisationer
Jag är biträdande handledare åt Shirley Chan
2020 sep 12024 aug 1
Examinand
  • Shirley Chan