BMC Emergency Medicine (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel BMC Emergency Medicine (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Akutsjukvård
Relaterade organisationer
2017 → …

Tidskrift

TidskriftBMC Emergency Medicine
Förkortning TitelBMC emergency medicine
Issn1471-227X