BMC Emergency Medicine (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel BMC Emergency Medicine (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 maj 17

Relaterade organisationer
2019 maj 17

Tidskrift

TidskriftBMC Emergency Medicine
Förkortning TitelBMC emergency medicine
Issn1471-227X