Styrelseuppdrag för "Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien" (2011-2014)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Detaljer

Titel Styrelseuppdrag för "Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien" (2011-2014)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

20112014

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Statsvetenskap

Nyckelord

  • Ryssland, Ukraina, Vitryssland
Relaterade organisationer
20112014

Extern organisation (Privat icke-vinstdrivande)

NamnSällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien