Branding in the Business School

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Branding in the Business School
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
Relaterade organisationer
2018
Examinand
  • Anna-Sofie Boering-Sörensen