British Journal of Social Work (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel British Journal of Social Work (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftBritish Journal of Social Work
Förkortning TitelBRIT.J.SOC.WORK
Issn0045-3102