Business History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Business History (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Referee
Dato/periode

2017 → …

Relaterade organisationer
Referee
2017 → …

Tidskrift

TidskriftBusiness History
Förkortning TitelBusiness history
Issn0007-6791