Business Strategy and the Environment (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Business Strategy and the Environment (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftBusiness Strategy and the Environment
Förkortning TitelBusiness Strategy & the Environment
Issn1099-0836