Carl Michael Bellman som pekoralpastischör

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Detaljer

Titel Carl Michael Bellman som pekoralpastischör
Person och roll
Beskrivning Heldagssymposium arrangerat av Bellmanssällskapet 21/9 2019: ”Att framföra Bellman. Performativitetsforskningens möjligheter och problem”. Kristinasalen, Kristinehovs malmgård, Stockholm. Föredrag: ”Carl Michael Bellman som pekoralpastischör”. Ledde även symposiets panelsamtal tillsammans med professor Lars Lönnroth.
Dato/periode

2019 sep 21

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Heldagssymposium arrangerat av Bellmanssällskapet 21/9 2019: ”Att framföra Bellman. Performativitetsforskningens möjligheter och problem”. Kristinasalen, Kristinehovs malmgård, Stockholm. Föredrag: ”Carl Michael Bellman som pekoralpastischör”. Ledde även symposiets panelsamtal tillsammans med professor Lars Lönnroth.
2019 sep 21

Extern organisation (Privat icke-vinstdrivande)

NamnBellmanssällskapet