Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

Detaljer

Titel Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund
Person och roll
Beskrivning Informationsansvarig i Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund.
Dato/periode

2013

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Informationsansvarig i Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund.
2013