C-H Activation Reactions Mediated by Pd Based Heterogeneous Catalysts: Regioselective Formation of C-O and C-X Bonds

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel C-H Activation Reactions Mediated by Pd Based Heterogeneous Catalysts: Regioselective Formation of C-O and C-X Bonds
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

20132018 feb 2

Relaterade organisationer
20132018 feb 2