Child & Family Social Work (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Child & Family Social Work (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftChild & Family Social Work
Förkortning TitelChild & Family Social Work
Issn1356-7500