Koordinator och lärare, uppdragsutbildning om anti-korruptionsarbete vid Lunds universitet som riktade sig till ryska tjänstemän

Aktivitet: AnnanUppdragsutbildning

Detaljer

Titel Koordinator och lärare, uppdragsutbildning om anti-korruptionsarbete vid Lunds universitet som riktade sig till ryska tjänstemän
Person och roll
Beskrivning Koordinator och lärare för en uppdragsutbildning om anti-korruptionsarbete vid Lunds universitet som riktade sig till ryska tjänstemän.
Dato/periode

2011

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Ekonomi och näringsliv
  • Humaniora

Nyckelord

  • Ryssland , korruption
Relaterade organisationer
Koordinator och lärare för en uppdragsutbildning om anti-korruptionsarbete vid Lunds universitet som riktade sig till ryska tjänstemän.
2011