Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Special issue entitled "The Unbound Brain: Neuroscience in Culture and Society"
Dato/periode

20172018

Forskningsområden

Nyckelord

Relaterade organisationer
20172018

Related projects

Kristofer Hansson, Peter Bengtsen & Åsa Alftberg

2016/09/012018/05/31

Projekt: Forskning

Visa alla (2)