Danish Institute for Human Rights

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Detaljer

Titel Danish Institute for Human Rights
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 feb 22018 mar 2

Relaterade organisationer
2018 feb 22018 mar 2

Extern organisation (Privat icke-vinstdrivande)

NamnDanish Institute for Human Rights