Demokratisering för hållbarhet: En studie om Arbetsplatsers utformning

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Demokratisering för hållbarhet: En studie om Arbetsplatsers utformning
Person och roll
  • Tony Huzzard - Andra handledare
  • Marianne Ekman Rising - Första/primär/huvudhandledare
  • Luciana Cremani - Första/primär/huvudhandledare
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
Relaterade organisationer
2018
Examinand
  • Håkan Nilsson