Desalination (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Desalination (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2006 → …

Relaterade organisationer
2006 → …

Tidskrift

TidskriftDesalination
Förkortning TitelDESALINATION
Issn1873-4464