Dialogmötet: Hur kan ekosystemtjänster och biologisk mångfald bidra till en hållbar jordbruksproduktion?

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Fler filtreringsmöjligheter
  1. SAPES: Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för att upprätthålla jordbruksproduktionen och ekosystemtjänster

    Juliana Dänhardt, Henrik Smith, Riccardo Bommarco, Katarina Hedlund, Mark Brady, Barbara Ekbom, Jan Bengtsson, Thomas Hahn, Regina Lindborg, Georg Andersson & Ullrika Sahlin

    FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

    2010/01/012015/12/31

    Projekt: Forskning