Dialogmötet: Hur kan ekosystemtjänster och biologisk mångfald bidra till en hållbar jordbruksproduktion?

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2016
 2. Landskapsperspektivet

  Henrik G. Smith & Juliana Dänhardt, 2016, 4 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 3. Mot en evidensbaserad CAP

  Juliana Dänhardt, Henrik G. Smith, Mark V. Brady & Ullrika Sahlin, 2016, 6 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 4. Styrmedel som tillvaratar lantbrukarnas drivkrafter och engagemang

  Hahn, T. & Mark V. Brady, 2016, 2 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt