Dikter vid modernismens rand (prel. titel)

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Dikter vid modernismens rand (prel. titel)
Person och roll
Beskrivning Jag är sedan 2014 bitr. handledare för doktoranden Victor Malm
Dato/periode

2014

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Jag är sedan 2014 bitr. handledare för doktoranden Victor Malm
2014