Disputation för Anders Håkansson med avhandlingen "Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv"

Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

Detaljer

Titel Disputation för Anders Håkansson med avhandlingen "Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv"
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 okt 13

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi
Relaterade organisationer
2017 okt 13
Examination/handledning vid