Efterkrigstidens kunskapshistoria

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel Efterkrigstidens kunskapshistoria
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 dec 3

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi
  • Historia
Relaterade organisationer
  • Södertörn University
2019 dec 3

Efterkrigstidens kunskapshistoria

Varaktighet2019 dec 32019 dec 3
Evenemangets platsLund
OmfattningNationellt evenemang

Evenemang: Workshop