Ethical Theory and Moral Practice (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Ethical Theory and Moral Practice (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Referent för Ethical Theory and Moral Practice
Dato/periode

2018 nov 13

Relaterade organisationer
Referent för Ethical Theory and Moral Practice
2018 nov 13

Tidskrift

TidskriftEthical Theory and Moral Practice
Förkortning TitelEthical theory and moral practice : an international forum
Issn1386-2820