Ethical Theory and Moral Practice (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Ethical Theory and Moral Practice (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 jun 4

Relaterade organisationer
2018 jun 4

Tidskrift

TidskriftEthical Theory and Moral Practice
Förkortning TitelEthical theory and moral practice : an international forum
Issn1386-2820