Ethnic and Racial Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Ethnic and Racial Studies (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftEthnic and Racial Studies
Förkortning TitelEthnic & Racial Studies
Issn1466-4356