Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2016 mar

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi
  • Kulturstudier
Relaterade organisationer
2016 mar

Tidskrift

TidskriftEthnologia Scandinavica
Issn0348-9698